ĶĒDE DIN 766 (ĪSO POSMU) ZN

Īpašības:

  • Metinātu īso posmu ķēde ruļļos

Pielietojums:

  • Vispārējs pielietojums.
  • Nelietot ķēdi celšanai!