PISTOLE IPU 150/300

Pielietojums:

  • Izmanto enkurmasu ekstrudēšanai no tūbiņas uz izurbto caurumu
  • Piemērota arī silikonu, hermētiķu, līmju ekstrudēšanai 165ml, 280ml, 300ml, 310ml u.c.