SKRŪVENKURS MHD-S

Īpašības:

  • Enkura montāža materiālā notiek izmantojot skrūvenkuru pistoli

Pielietojums:

  • Caurumotais ķieģelis
  • Ģipškartona plāksnes
  • Koksnes plāksnes

Montāža:

1. Izurbiet attiecīgā izmēra caurumu materiālā

2. Ievietojiet skrūves galvu skrūvenkuru pistolē

3. Ievietojiet skrūvenkuru izurbtajā caurumā

4. Izmantojot skrūvenkuru pistoli izpletiet enkuru

5. Izskrūvējiet skrūvi no nofiksētā enkura

6. Pielieciet montējamo elementu un pieskrrūvējiet to ar skrūvi